Cookies

Du har accepterat Cookies. 

Genom att besöka denna odds guide har du accepterat att vi sparar cookies och data till din dator.

Vi lämnar aldrig ut uppgifter

All personuppgift skyddas genom olika säkerhetsåtgärder. Dessa är både tekniska och organisatoriska med hög standard. När man registrerar eller beställer så godkänns automatiskt att man lagrar personuppgifter. Dessa lagras för att kunna leverera och fullfölja den service man förväntas av tjänsten man begärt av företaget.

När känsliga uppgifter behandlas används kryptering för att förhindra obehörig åtkomst av informationen. Inga personuppgifter kommer att föras vidare utan lagras säkert. Man kan begära att få den personliga informationen raderad eller rätta till om informationen skulle vara felaktig. Som kund har man alltid rätt att enligt personuppgiftslagen (PUL) att få information som är registrerat tillhörande en själv.

Cookies är alltid anonyma

För att beskriva cookies kan man säga att det är en liten textfil. Denna fil begär webbplatsen att få spara på i datorns hårdvara. Detta sker alltid av godkännande från användaren och är i syfte att samla information om hur personer har surfat på webbplatsen. Statistiken över detta är helt anonym. Det går när som helst att radera cookies från hårddisken och därmed även datorn. Däremot kan vissa inställningar på vissa webbsidor försvinna om man raderar cookies. Om man inte vill att datorns webbläsare ska spara några cookies i hårddisken så går det att ändra inställningarna för detta i webbläsaren.

Allt om Cookies